Skip to main content
زولا
۵۵ بازدید

بازدید دکتر قبادیان وزیر صمت از کشت و صنعت نیشکر دهخدا در پی وقوع سیل

ava news
ava news
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷

بازدید دکتر برات قبادیان از کشت و صنعت نیشکر در پی وقوع سیل در استان خوزستان