Skip to main content
قلمچی
۲۳۲ بازدید

طنز ؛ حسی که بازیکنان بعد از لایی خوردن دارند..

خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال
کانال تایید شده خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال
منتشر شده در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۵

شما کلیپی طنز آمیز از حرکت جالب بازیکنان پس از لایی خوردن را مشاهده می کنید.