در حال بارگذاری ویدیو ...

فاطمه اشدری هفته حمایت از بیماران کلیوی ایران در سیمای استان قزوین

peywand115.ir
peywand115.ir

کمک به بیماران نیازمند کلیوی و دیالیزی و پیوندی
شماره حساب 6138729166
شماره کارت واریز 6104337955341894

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

فاطمه اشدری هفته حمایت از بیماران کلیوی ایران در سیمای استان قزوین

۰ لایک
۰ نظر

کمک به بیماران نیازمند کلیوی و دیالیزی و پیوندی
شماره حساب 6138729166
شماره کارت واریز 6104337955341894

اخبار و سیاست