Skip to main content
۹۴ بازدید

گرانش - The Universe 2 - 17

حق
حق
منتشر شده در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۸

مجموعه مستند کیهان ( جهان هستی ) The Universe فصل دوم / قسمت هفدهم - Gravity گرانش ( جاذبه ) - گرانش نیرویی است که کیهان را به هم پیوسته و همچنین تکان داده، نگه داشته، می کشد و باز می دارد. این نیروی شگفت انگیز چیست و دانش کنونی درباره آن چه می گوید؟… - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat