در حال بارگذاری ویدیو ...

بزرگترین چیزها در کیهان - The Universe 2 - 16

حق
حق

مجموعه مستند کیهان ( جهان هستی ) The Universe فصل دوم / قسمت شانزدهم - Biggest Things in the Universe بزرگترین چیزها در کیهان -گنجاندن برخی چیزها در ذهن انسان کاری مشکل است. اگر به ترتیب از کوچکترینهای کیهان مانند سیاره ها و ستاره های کوچک گرفته تا سامانه های ستاره ای، کهکشانها، کهکشانهای همسایه، خوشه های کهکشانی، گروه خوشه های کهکشانی، شبکه خوشه های کیهانی و جهان قابل مشاهده برسیم آنگاه سخت بودن درک بزرگی کیهان را می توانیم بفهمیم ... - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال