Skip to main content
۸۴۷ بازدید

  • Kurt

ویدئویی از حادثه آتش سوزی در یک ساختمان تجاری در بازار بزرگ، بازار پاچنار، سرای سید ولی

News
News
منتشر شده در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷