Skip to main content
۲۱۲ بازدید

سخنان دکتر احمدی نژاد پس از بدرقه مهندس مشایی و حمید بقایی تا زندان اوین

مهر ماندگار
مهر ماندگار
منتشر شده در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸