در حال بارگذاری ویدیو ...

معرفی سامانه مشابهت یاب همسانا

مدیریت مجلات علمی پژوهشی - ویراستاری مقاله و کتاب - موسسه فرنام

مشابهت یابی، بررسی سرقت ادبی یا پلاجیاریزم (پلیژریسم)، از حقوق معنوی و مادی نویسندگان حمایت کرده و اصالت دست نوشته، مقاله و یا پایان نامه را تائید می کند. امروز برای انتشار مقاله و یا پایان نامه، باید سند تائید اصالت اثر را به مجلات و یا دانشگاه ارائه دهید. همسانا قوی ترین نرم افزار موجود در ایران بوده و نتایج آن را ایتنتیکیت (iThenticate) برابر می کند. ما پاسخ بیش از پانصد سند علمی را با آن مقایسه کرده و پاسخ های یکسانی دریافت کردیم.
همسانا متن شما را در بین ده ها میلیارد سند منتشر شده در جهان، جستجو کرده و میزان مشابهت یابی را بر اساس الگوریتم بسیار پیشرفته نشان میدهد.

نظرات
Loading...