مدیریت مجلات علمی پژوهشی - ویراستاری مقاله و کتاب - موسسه فرنام

مدیریت مجلات علمی پژوهشی - ویراستاری مقاله و کتاب - موسسه فرنام

ساخت html برای مقالات علمی ۰۶:۳۹
۶۸ بازدید ۲ ماه پیش
راهکار بهینه سازی مجله پاتولوژی ۱۸:۱۴
نحوه ساخت فایل XML برای صدور DOI سریع ۰۱:۵۴
معرفی سامانه مشابهت یاب همسانا ۰۶:۳۱
۲۹۵ بازدید ۱۰ ماه پیش
نحوه نگارش P Values ۰۳:۰۸
۱۰۴ بازدید ۲ سال پیش
آموزش استفاده از Track change در ماکروسافت ورد ۰۴:۵۴
ساخت واژه نامه یا اعلام ۰۲:۵۷
۳۹,۴۳۴ بازدید ۳ سال پیش