در حال بارگذاری ویدیو ...

به کسی راجع به خوبی هات نگو...

۳۲ بازدید
ℓ£σ 313
ℓ£σ 313

به کسی راجع به خوبی هات نگو، از بدی هات بگو و ببین کی می مونه.

______________________________________________________________________________________________

از رابطه هایی که انتظار کشیدن رو براتون دردناک می کنه بترسید.
قلبتون تا یه جایی توانِ تپیدن داره و مطمئن باشید کسی که شمارو منتظر می ذاره نه تنها برای بدست آوردنتون تلاشی نکرده برای نگه داشتنتون هم تلاشی نمی کنه.
از آدمایی که انتظار کشیدنِ شما رو درک نمی کنن دوری کنید ،
این آدما شما و احساساتتون رو متلاشی می کنن.

#سیران_هیراف
--------------------------------------------------------------------------------------------
رابطه با آدم ها دقیقا مثل رابطه با آتش است؛
از آدم ها خیلی فاصله نگیرید تا روابط سرد نشود،
و به آنها خیلی نزدیک نشوید تا آتش رابطه شما را نسوزاند.

نظرات (۶)