در حال بارگذاری ویدیو ...

مستمری بازماندگان

mohammad asgari
mohammad asgari

بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:
        • عیال دائم بیمه شده متوفی

        • شوهر بیمه شده زن  متوفی
        
        • فرزند ذکور متوفی
        
        • فرزند اناث متوفی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مستمری بازماندگان

۰ لایک
۰ نظر

بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:
        • عیال دائم بیمه شده متوفی

        • شوهر بیمه شده زن  متوفی
        
        • فرزند ذکور متوفی
        
        • فرزند اناث متوفی