در حال بارگذاری ویدیو ...

جریمه سو استفاده از قانون تامین اجتماعی

mohammad asgari
mohammad asgari

هرکس به استناد اسنادو گواهی‌ های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی‌از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یاموجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای‌مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات‌وارده به سازمان تامین خدمات درمانی یا این سازمان و درصورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه محکوم خواهدشد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

جریمه سو استفاده از قانون تامین اجتماعی

۰ لایک
۰ نظر

هرکس به استناد اسنادو گواهی‌ های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی‌از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یاموجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای‌مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات‌وارده به سازمان تامین خدمات درمانی یا این سازمان و درصورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه محکوم خواهدشد.

آموزش