Skip to main content
نماوا
۴۱ بازدید

آیا میدانستید همه لذت های دنیا حرام نیستند ؟!

منِ پنهان - احمد رضا نصیری
منِ پنهان - احمد رضا نصیری
منتشر شده در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۸

آیا می دانستید همه لذت ها حرام نیستند ؟
بیشتر ما بخاطر روزمره شدن استایل زندگی و یکنواختی ، از لذت های پیرامون خود غافل و به دور مانده ایم . لذت را معادل حرام و عمل منافی عفت و شرف عمومی تعریف کرده اند و ما هم به نوعی باور کرده ایم . لذت های عادی و در دسترس همه ما می توانند شامل : لذت از سلامتی ، لذت از نوشیدن یک فنجان چای ، لذت مصاحبت با یک دوست خوب ، لذت دیدن یک فیلم زیبا ، لذت حرکت و پویایی ، لذت مطالعه ، لذت مهمانی ، لذت رقص و پایکوبی ، لذت آواز خواندن ، لذت ورزش کردن و...... متأسفانه آنانکه لذت را برای ما تعریف و تشریح کرده اند ، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند ، لذت های پنهانی را مد نظر خود داشته و همان ها را ملکه ذهن ها و رویاهای عوام کرده اند . خیر دوست عزیزم می توانی به راحتی و با تغییر نگرش خود از محیط پیرامون ، حال و روز و شرایط موجود ، هرچند سخت و نامناسب ، لذت ببری !!!
باید تمرین کرد ، باید خواست ، باید به اجرا درآورد . امتحان کن ، چشم ها را باید شست .