در حال بارگذاری ویدیو ...

مکمل رشد گیاهان بیز

عرفان
عرفان

قابل رقیق سازی با ۲۰۰ برابر آب
افزایش گل دهی گیاه
کوتاه شدن زمان مورد نیاز جهت گل دهی
افزایش سرعت رشدگیاه
افزایش شادابی گیاه
https://teamkala-co.com/product/plant-growth-supplement/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مکمل رشد گیاهان بیز

۰ لایک
۰ نظر

قابل رقیق سازی با ۲۰۰ برابر آب
افزایش گل دهی گیاه
کوتاه شدن زمان مورد نیاز جهت گل دهی
افزایش سرعت رشدگیاه
افزایش شادابی گیاه
https://teamkala-co.com/product/plant-growth-supplement/