در حال بارگذاری ویدیو ...

طراحی، تحلیل و ساخت درهای ضد انفجار با استانداردهای جهانی

۰ نظر گزارش تخلف
لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب
لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب

طراحی، تحلیل و ساخت درهای ضد انفجار با استانداردهای جهانی
نخستین گام در فرآیند شبیه سازی مهندسی ، تعریف شبیه سازی و هدف گذاری برای آن با توجه به محصول مورد نظر می باشد. برنامه ی شیبه سازی مهندسی شامل تعریف شیبه سازی مورد نظر ، تعریف اهداف ( شامل ضریب ایمنی حداقل،میزان استحکام،پارامترهای خستگی،وزن، هزینه و…) و تعیین و برنامه‌ریزی شبیه سازی و تحلیل های لازم جهت بهینه سازی محصـــول بوده و بر اساس اهداف استراتژیک، یافته های منابع علمی داخلی و خارجی ، ویژگی های فنی و جنبه های عددی مربوط به دقت شبیه سازی و نرم افزار مناسب برای تحلیل محصول جدید و استانداردهای ملی و بین المللی تهیه می شود . نتایج حاصل از شیبه سازی مهندسی محصول به عنوان مبنای کار در اختیار مشتری قرار گرفته و درطول فرآیند طراحی ثانویه و ساخت نیز،کنترل و نظارت بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده در مقاطع زمانی مشخص انجام میگردد . در طول کار شبیه سازی نیز ، نظارت کاملی بر نتایج شبیه سازیهای انجام شده به منظور تطابق نتایج با مطالعات آزمایشگاهی از پیش انجام شده و تحویل نتایج طبق زمان بندی از پیش تعیین شده انجام می شود.

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

طراحی، تحلیل و ساخت درهای ضد انفجار با استانداردهای جهانی

۰ لایک
۰ نظر

طراحی، تحلیل و ساخت درهای ضد انفجار با استانداردهای جهانی
نخستین گام در فرآیند شبیه سازی مهندسی ، تعریف شبیه سازی و هدف گذاری برای آن با توجه به محصول مورد نظر می باشد. برنامه ی شیبه سازی مهندسی شامل تعریف شیبه سازی مورد نظر ، تعریف اهداف ( شامل ضریب ایمنی حداقل،میزان استحکام،پارامترهای خستگی،وزن، هزینه و…) و تعیین و برنامه‌ریزی شبیه سازی و تحلیل های لازم جهت بهینه سازی محصـــول بوده و بر اساس اهداف استراتژیک، یافته های منابع علمی داخلی و خارجی ، ویژگی های فنی و جنبه های عددی مربوط به دقت شبیه سازی و نرم افزار مناسب برای تحلیل محصول جدید و استانداردهای ملی و بین المللی تهیه می شود . نتایج حاصل از شیبه سازی مهندسی محصول به عنوان مبنای کار در اختیار مشتری قرار گرفته و درطول فرآیند طراحی ثانویه و ساخت نیز،کنترل و نظارت بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده در مقاطع زمانی مشخص انجام میگردد . در طول کار شبیه سازی نیز ، نظارت کاملی بر نتایج شبیه سازیهای انجام شده به منظور تطابق نتایج با مطالعات آزمایشگاهی از پیش انجام شده و تحویل نتایج طبق زمان بندی از پیش تعیین شده انجام می شود.

علم و فن آوری