در حال بارگذاری ویدیو ...

آزمایش سل فری چیست

poodrsazan
poodrsazan

آزمایش سل فری دی ان ای یا تست nipt یکی از آزمایش‌های غیر تهاجمی و غربالگری در دوران بارداری و برای تشخیص اختلالات کروموزومی جنین است. در این نوع تست آزمایشگاه باید نمونه خون طبیعی از مادر بگیرد و DNA جنین که آزادانه در خون مادر گردش می کند، به دقت بررسی شود. آزمایش سل فری را می توان در اوایل هفته دهم بارداری انجام داد. در این غربالگری نمونه و به آزمایشگاه ارسال می شود. در این آزمایش DNA مادر و جنین را از نمونه های خون جدا و آنالیز می کند و تفسیر این آزمایش را در اختیار فرد برای بررسی بیشتر داده می‌شود.
https://www.baharnews.ir/news/392705/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-nipt-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آزمایش سل فری چیست

۰ لایک
۰ نظر

آزمایش سل فری دی ان ای یا تست nipt یکی از آزمایش‌های غیر تهاجمی و غربالگری در دوران بارداری و برای تشخیص اختلالات کروموزومی جنین است. در این نوع تست آزمایشگاه باید نمونه خون طبیعی از مادر بگیرد و DNA جنین که آزادانه در خون مادر گردش می کند، به دقت بررسی شود. آزمایش سل فری را می توان در اوایل هفته دهم بارداری انجام داد. در این غربالگری نمونه و به آزمایشگاه ارسال می شود. در این آزمایش DNA مادر و جنین را از نمونه های خون جدا و آنالیز می کند و تفسیر این آزمایش را در اختیار فرد برای بررسی بیشتر داده می‌شود.
https://www.baharnews.ir/news/392705/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-nipt-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86