Skip to main content
تک بلیط
۲۹۹ بازدید

عصبانیت نماینده شهریار از اینکه در بنر افتتاحیه ایستگاه آتش‌نشانی از وی نام برده نشده است!

شبکه ویدئوهفت
کانال تایید شده شبکه ویدئوهفت
منتشر شده در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۶