Skip to main content
۱,۲۸۵ بازدید

  • ژنرال عالی رتبه جنگ نرم اتش به اختیار...

آرامشی از جنس خدا

Aref.Ehm
Aref.Ehm
منتشر شده در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

آرامش خدایی رو برای شما عزیزان خواهانم، خدا باشد و هیچ نباشد