در حال بارگذاری ویدیو ...

بیگانگان فضایی چه شکلی هستند؟

مجله علم روز
کانال تایید شده مجله علم روز

سال‌ها پیش تصور بر این بود که حیات فقط در سیاره زمین امکان پیدایش دارد. اما با پیشرفت علم و دقیق‌تر شدن فناوری تلسکوپ‌ها امکان مطالعه شرایط حیات در دیگر سیارات و قمرها فراهم شد. مطالعات مختلف نشان می‌دهند که امکان وجود حیات در برخی سیارات فراخورشیدی و یا قمر‌های منظومه شمسی صفر نیست. اما حالا فرض کنید مثل فیلم ای.تی موجوداتی هوشمند در دیگر سیارات و نقاط کیهان زندگی کنند.
با این فرض آن‌ها چه شکلی خواهند بود؟ ساختار بدن آن‌ها به چه صورت خواهد بود؟
در این ویدئو، میچیو کاکو و چند دانشمند دیگر درباره زیست‌شناسی موجودات فضایی صحبت می‌کنند.
زیرنویس: اعظم خادمی

مجله علم روز : https://sciencetoday.ir/
از نجوم و کیهان شناسی در علم روز بخوانید : https://sciencetoday.ir/category/astronomy/
علم روز را در اینستاگرام دنبال کنید : https://www.instagram.com/sciencetoday_ir/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

بیگانگان فضایی چه شکلی هستند؟

۸ لایک
۰ نظر

سال‌ها پیش تصور بر این بود که حیات فقط در سیاره زمین امکان پیدایش دارد. اما با پیشرفت علم و دقیق‌تر شدن فناوری تلسکوپ‌ها امکان مطالعه شرایط حیات در دیگر سیارات و قمرها فراهم شد. مطالعات مختلف نشان می‌دهند که امکان وجود حیات در برخی سیارات فراخورشیدی و یا قمر‌های منظومه شمسی صفر نیست. اما حالا فرض کنید مثل فیلم ای.تی موجوداتی هوشمند در دیگر سیارات و نقاط کیهان زندگی کنند.
با این فرض آن‌ها چه شکلی خواهند بود؟ ساختار بدن آن‌ها به چه صورت خواهد بود؟
در این ویدئو، میچیو کاکو و چند دانشمند دیگر درباره زیست‌شناسی موجودات فضایی صحبت می‌کنند.
زیرنویس: اعظم خادمی

مجله علم روز : https://sciencetoday.ir/
از نجوم و کیهان شناسی در علم روز بخوانید : https://sciencetoday.ir/category/astronomy/
علم روز را در اینستاگرام دنبال کنید : https://www.instagram.com/sciencetoday_ir/

علم و فن آوری