Skip to main content
۱۳۵ بازدید

  • بیسکولنز (حدیث ملکی)
  • گیلاگراف
  • گراف ابریشم
  • پژوهش ها و یادداشت های بیسکولنز
  • استودیو آلوبالو : انیمیشن و مصورسازی های حدیث ملکی

چهلمین سال تاسیس رشته کامپیوتر در دانشگاه شهید بهشتی

لنزوپنز(حدیث ملکی): عکاسی و تولید ویدئو
لنزوپنز(حدیث ملکی): عکاسی و تولید ویدئو
منتشر شده در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۷

در اردیبهشت 96 مراسمی به مناسب چهلمین سال تاسیس رشته کامپیوتر در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد که شامل برنامه های متنوعی بود: تقدیر از اساتید پیشکسوت، معرفی یک از چهره های ماندگار دانشکده جناب استاد روحانی رانکوهی، تقدیر از خدمات استاد مرحوم دکتر اسماعیلی و تقدیر از خانواده شهدای دانشجوی دانشکده، سخنرانی یکی از فارغ التحصیلان و کلیپ های مختلف و همچنین نمایشگاه جانبی معرفی دستاوردها و آزمایشگاه ها
کاری داوطلبانه از استودیو لنزوپنز
@lensopens
hadis.design [at]gmail.com
lensopens.aloobaloo.ir