لنزوپنز(حدیث ملکی): عکاسی و تولید ویدئو

لنزوپنز(حدیث ملکی): عکاسی و تولید ویدئو

عکس - کلیپ 1397 لنزوپنز ۰۰:۵۷
۷۷ بازدید پارسال
como hace un bodegon photographico ۰۸:۰۷
۶۰ بازدید ۲ سال پیش
still life demo advandced photography ۱۰:۳۲
۴۷ بازدید ۲ سال پیش
how to creat good photographic composition ۰۴:۴۰
۷۳ بازدید ۲ سال پیش
prfessional product retouching abdul halim khan ۰۹:۵۹
۵۶ بازدید ۲ سال پیش
Dark food photography tutorial Aaron Lyles ۰۴:۴۵
۵۷ بازدید ۲ سال پیش
طراحی اینفوگرافیک برای جام جهانی 2018 ۰۱:۰۴
ادیت و رتوش عکس ۰۰:۰۷
۲۰۴ بازدید ۲ سال پیش
رقص رنگ ها ۰۲:۲۸
۳۱۸ بازدید ۲ سال پیش
ویدئوی مراحل کار تولید هنر کاغذ و برش ۰۱:۰۱
ویدئو کلیپ عکاسی مزون حریر سفید ۰۰:۴۴
کنفرانس بین المللی مدیریت ۰۰:۵۸
۷۲ بازدید ۲ سال پیش
پوشش کارگاه آموزشی مدیریت ۰۲:۵۶
۵۱ بازدید ۲ سال پیش
معرفی کلاه ۰۰:۱۱
۷۴ بازدید ۲ سال پیش
گرده افشانی ۰۰:۲۷
۱۵۰ بازدید ۲ سال پیش
عنکبوت ۰۰:۲۲
۱۸۵ بازدید ۲ سال پیش