در حال بارگذاری ویدیو ...

هیستوریا-3: آموزش نوین در دوره ی محمدشاه

۰ نظر گزارش تخلف
omidesaba
کانال تایید شده omidesaba

در ابتدای دوره ی حکومت محمدشاه مانند دوره ی عباس میرزا آموزش نوین ارتش و واردات اسلحه مدرن توسط انگلیسی ها ادامه پیدا کرد. اعزام دانشجو نیز در این دوره همچنان پابرجا بود. فرانسویان به شاه توصیه می کردند به جای فرستادن فرزندان اشراف، فرزندان کسبه را برای تحصیل دانش اعزام کند که به دنبال تحصیل باشند و نه تفریح...

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

هیستوریا-3: آموزش نوین در دوره ی محمدشاه

۱ لایک
۰ نظر

در ابتدای دوره ی حکومت محمدشاه مانند دوره ی عباس میرزا آموزش نوین ارتش و واردات اسلحه مدرن توسط انگلیسی ها ادامه پیدا کرد. اعزام دانشجو نیز در این دوره همچنان پابرجا بود. فرانسویان به شاه توصیه می کردند به جای فرستادن فرزندان اشراف، فرزندان کسبه را برای تحصیل دانش اعزام کند که به دنبال تحصیل باشند و نه تفریح...

آموزش