Skip to main content
بلک میرور
۸۰۶ بازدید

تصادف شدید ۲ قطار مترو تهران در ایستگاه طرشت

ملکانه
ملکانه
منتشر شده در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۶

به گزارش lملکانه، این حادثه در حالی رخ داد که قطار مسیر طرشت به سمت فرهنگسرا در ایستگاه توقف کرده بود و هنوز در های قطار باز نشده بود که قطار دیگری از پشت و با سرعت به این قطار کوبید.

بنابر این گزارش شیشه های قطار شکسته و مردم هراسان خود را به بیرون قطار رساندند.