در حال بارگذاری ویدیو ...

[BT21] BT21 UNIVERSE ANIMATION EP.01 - VAN

۳۱۷ بازدید
........
........

The unforgettable first encounter ✨

Take a peek at the story of #TATA and #VAN in BT21 UNIVERSE ANIMATION EP 01!

❗️#BT21 Official
​Twitter : https://twitter.com/BT21_
Instagram : https://www.instagram.com/BT21_official/
Facebook : https://www.facebook.com/BT21.Official/
LINE : mobile

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.