Skip to main content
۵۸ بازدید

  • (golin)
  • ♡ ʏᴜʀɪ -
  • [-Emma | Panda-] ♡Asena  •
  • Maria Wooseok
  • (Allen(offline

رفتن دخترها برعکس پسرهاست

ℓ£σ 313
ℓ£σ 313
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

رفتن دخترها برعکس پسرهاست
بهانه نمیاورند،
این شاخه آن شاخه نمیکنند،
پیچاندن که هرگز...

دخترها تا لحظه ی آخر می‌مانند..
بعد از هر قهر و آشتی دورتر می‌شوند،
بعد از هر بار فروریختن سردتر
بعد از هر بار فهمیدن حقایق بیخیال تر
و بعد از دیدن خیانت خنثی..
ذره ذره از پیشتان میروند
آهسته آهسته طوری که نمی‌فهمید ترکتان میکنند،
ابراز علاقه هایشان کور می‌شود،
خنده‌هایشان لال،
دیگر پرحرفی نمی‌کنند،
کوتاه جواب میدهند،
غر زدن که هرگز..
از اتفاقات روزمره و ناراحتی ها و خریدهایشان بگیر
تا شکستن ناخونشان،
دیگر هیچکدام را برایتان نمی‌گویند
دیگر برایشان مهم نیست کجایید،
خوبید یا دل گرفته!
دختر سراسر ناز است و توجه،
فقط کافی ست دیگر نازش خریدار نداشته باشد
و توجه را از قلم بیاندازید،
دلش می‌گیرد و حس اضافه بودن بر او غلبه می‌کند
و شما زمانی می‌فهمید
که یا کامل از دستش داده اید یا سهم دل دیگری ست ....

قصه ی رفتن دخترها را هرگز درجایی نگفته اند
چون هیچکس این رازها را نمی‌دانسته
و چقدر ما دخترها ناخوانده باقی مانده ایم ...

+هانیه شاملو
-------------------------------------------------------
منبع :
https://www.namasha.com/v/7Jzoqyfm