Skip to main content
۲۳ بازدید

  • ترانه:]
  • "Alma"
  • ..... 18+1......(.بسته شد)
  • .
  • !SARAH!

پندانه

نباشم بهتره هم برای تو هم برای خودم
نباشم بهتره هم برای تو هم برای خودم
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

از دشمنی نترس که اشکارا بر تو حمله می کند از
دوستی بترس که فریبکارانه تورو در اغوش می کشد!واز پشت نشیتر می زند