در حال بارگذاری ویدیو ...

رنگ آمیزی انگل لیشمانیا با استفاده از گیمسا

۹۹ بازدید
پل ایده‌آل پارس
پل ایده‌آل پارس

در این ویدیو نحوه رنگ آمیزی انگل لیشمانیا با استفاده از گیمسا نشان داده شده است.

لیشمانیوز بیماری است که توسط انگل لیشمانیا ایجاد شده و از طریق گزش انواع خاصی از پشه خاکی به انسان منتقل می‌شود.
انگل لیشمانیا در طول چرخه زندگی، بین دو ساختار مختلف پروماستیگوت و آماستیگوت تغییر شکل می‌دهد.

پروماستیگوت‌ها ساختاری کشیده دارند، متحرک هستند و در مجرای گوارشی پشه خاکی زندگی می‌کنند.

در حالیکه آماستیگوت‌ها ساختاری گرد و بسیار کوچک‌تر از پروماستیگوت‌ها دارند، غیر متحرک اند و درون سلولهای ماکروفاژ میزبان زندگی می‌کنند.

تشخیص بیماری لیشمانیوز در آزمایشگاه‌های انگل شناسی و با بررسی آماستیگوت صورت می‌گیرد.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال