پل ایده‌آل پارس

پل ایده‌آل پارس

آزمون آلن ۰۱:۴۵
۵۴ بازدید ۱ ماه پیش
نحوه در آوردن صحیح وسایل حفاظت فردی ۰۳:۱۹
۹,۱۱۱ بازدید ۱ ماه پیش
مراحل رنگ آمیزی لام به روش زیل نلسون ۰۱:۵۹
آمیب Vampyrella ۰۰:۱۸
۶۹ بازدید ۲ ماه پیش
معرفی سمپلرهای حجم ثابت PIP ۰۱:۳۲
۶۱ بازدید ۳ ماه پیش
حمله گلبول سفید به کرم لوله ای ۰۰:۴۹
۱۵۳ بازدید ۳ ماه پیش
رنگ آمیزی زیل نلسون ۰۵:۳۲
۱۰۳ بازدید ۳ ماه پیش
آموزش تکنیک آسپتیک ۰۱:۴۶
۴۸ بازدید ۳ ماه پیش
روش انجام تست اکسیداز ۰۱:۴۹
۱۰۱ بازدید ۴ ماه پیش
تست حساسیت آنتی بیوتیک (دیسک دیفیوژن) ۰۱:۳۱
حرکت مژک‌داران در امتداد جلبک‌ها ۰۰:۲۵
روش کشت خطی ۰۱:۴۲
۱۹۰ بازدید ۵ ماه پیش
رنگ آمیزی گرم ۰۱:۵۵
۱۲,۱۸۰ بازدید ۵ ماه پیش
لیشمانیا ماژور ۰۰:۲۲
۵۳ بازدید ۵ ماه پیش
بروگیا مالایی ۰۰:۲۹
۹۴ بازدید ۶ ماه پیش
نمای میکروسکوپی از گلبول های قرمز خون ۰۱:۰۰
در رابطه با فشار خون بالا بیشتر بدانید ۰۱:۴۰
روش صحیح تزریق انسولین به خود ۰۰:۵۱
۸۴۶ بازدید پارسال
روز جهانی ایمنی و سلامت شغلی 2019 ۰۳:۰۹
تکنیک درپوش گذاری سوزن با یک دست ۰۰:۴۰
سیفتی باکس های سری RC Plus ۰۱:۴۱
۱۴۵ بازدید پارسال
محصولات عمومی شرکت پل ایده‌آل پارس ۰۰:۲۸
روز جهانی اهداکنندگان خون 2019 ۰۰:۳۹
راکر شیکر پل ایده آل تجهیز ۰۰:۵۴
۵۸ بازدید پارسال
روش تست و بررسی تیروئید در منزل ۰۱:۰۰
لام میکروسکوپ شرکت پل ایده آل پارس ۰۰:۲۱