در حال بارگذاری ویدیو ...

رنگ آمیزی اندوسپور با استفاده از مالاشیت گرین

پل ایده‌آل پارس
پل ایده‌آل پارس

گونه های خاصی از باکتری‌ها در طی فرایندی که اسپورزایی نام دارد، ساختارهایی به نام اندوسپور را تولید می‌کنند. اندوسپورها سلول‌های بسیار تمایز یافته‌ای هستند که نسبت به حرارت، مواد شیمیایی قوی و تشعشع به شدت مقاوم هستند.

اندوسپورها همچنین به سهولت توسط باد، آب یا از طریق دستگاه گوارش جانوران پراکنده می‌شوند. یک اندوسپور قادر است برای سال‌ها خفته بماند. اما در صورت وجود شرایط مناسب به سرعت به یک سلول رویشی تبدیل خواهد شد.

مجله پل ایده آل پارس
www.medpip.com/mag

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال