در حال بارگذاری ویدیو ...

رنگ آمیزی گرم

پل ایده‌آل پارس
پل ایده‌آل پارس

رنگ آمیزی گرم یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین روش رنگ آمیزی در میکروبیولوژی است که برای تمایز ارگانیسم‌های گرم مثبت و گرم منفی استفاده می‌شود. باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت براساس اختلاف در دیواره سلولی خود از یکدیگر متمایز می‌شوند.
این روش یک مرحله مقدماتی بسیار مهم در توصیف اولیه و طبقه بندی باکتری‌ها است که این امکان را فراهم می‌کند تا باکتری‌های با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شوند.

مجله پل ایده آل پارس
www.medpip.com/mag

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال