در حال بارگذاری ویدیو ...

حمله گلبول سفید به کرم لوله ای

۱۷۲ بازدید
پل ایده‌آل پارس
پل ایده‌آل پارس

در این پست می‌توانیم از زاویه‌ای نزدیک و میکروسکوپی، حمله گلبول سفید به کرم لوله‌ای و عمل فاگوسیتوز یا بیگانه خواری آن را مشاهده کنیم.

در این ویدیو، لکوسیت‌ها در حال حمله به یک کرم لوله‌ای یا نماتد هستند. بیش از ۲۸۰۰۰ گونه کرم لوله‌ای شناخته شده است که ۱۶۰۰۰ از این گونه‌ها انگل هستند. ‌لوکوسیت‌ها ابتدا از طریق ردیابی مواد شیمیایی آزاد شده از کرم، آن‌را شناسایی کرده و سپس به آن می چسبند و یا پرتاب کردن مواد شیمیایی سمی به پاتوژن، آن‌را از پا در می‌آورند.

این فیلم بیش از 1000 برابر بزرگنمایی شده و سرعت آن حدود 6 برابر افزایش یافته است.

مجله پل ایده آل پارس
www.medpip.com/mag

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال