در حال بارگذاری ویدیو ...

سفر به درون سلول

۰ نظر گزارش تخلف
سوده نصیری
سوده نصیری

ساخت نوعی پروتئین داخل سلول گلبول سفید و ارسال آن به سطح خارجی سلول برای تسهیل حرکت گلبول سفید از منافذ بین سلولی مویرگهای خونی. به تصویر کشیده شدن اندامکها و عملکرد آنان در این ویدیو

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

سفر به درون سلول

۲ لایک
۰ نظر

ساخت نوعی پروتئین داخل سلول گلبول سفید و ارسال آن به سطح خارجی سلول برای تسهیل حرکت گلبول سفید از منافذ بین سلولی مویرگهای خونی. به تصویر کشیده شدن اندامکها و عملکرد آنان در این ویدیو

علم و فن آوری