Skip to main content
زولا
۱۲۶ بازدید

مجموعه انیمیشن گاگولا - مصرف بنزین

گاگولا
گاگولا
منتشر شده در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۸

در ایران هر وقت چیزی زیاد باشد کسی میل به کم مصرف کردن آن محصول را ندارد از بین تمام مثال ها میتوان به بنزین که مشتقات و فراورده نفت است با توجه به نفت خیز بودن ایران اشاره کرد که مصرف بنزین در ایران به شدت بالا بوده و حتی خودرو سازان هیچ همتی در طراحی ماشین هایی با مصرف سوخت پایین تر ندارند