در حال بارگذاری ویدیو ...

فرمول یک موناکو_فرانسه 2022

Shoutarou Hidari
Shoutarou Hidari

نفر اول سرجیو پرز
نفر دوم کارلوس ساینز
نفر سوم مکس ورشتپن
نفر هشتم لوئیس همیلتون
مرحله ی هفتم
دو پرچم قرمز داده شد :
1. باران شدید در اول مسابقه
2. بر خورد شدید میک شوماخر با دیواره
سریع ترین دور لندو نوریس
میک شوماخر ، کوین مگنوسن و الکس آلبون از مسابقه خارج شدند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فرمول یک موناکو_فرانسه 2022

۳ لایک
۰ نظر

نفر اول سرجیو پرز
نفر دوم کارلوس ساینز
نفر سوم مکس ورشتپن
نفر هشتم لوئیس همیلتون
مرحله ی هفتم
دو پرچم قرمز داده شد :
1. باران شدید در اول مسابقه
2. بر خورد شدید میک شوماخر با دیواره
سریع ترین دور لندو نوریس
میک شوماخر ، کوین مگنوسن و الکس آلبون از مسابقه خارج شدند.

ورزشی