Skip to main content
۱,۹۰۷ بازدید

  • keishin

شکستن رکورد سرعت در صخره نوردی در سال 2014

ورزشی
ورزشی
منتشر شده در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۳