در حال بارگذاری ویدیو ...

تجزیه و تحلیل اطلاعات شخصی

مرکز آفرینش های هنری فاطر
کانال تایید شده مرکز آفرینش های هنری فاطر

با تجزیه و تحلیل میزان گسترده ای از اطلاعات شخصی، دغدغه های افراد را شناسایی می کنند. حال نوبت به اثرگذاری روی افراد از راه تبلیغ شبکه های اجتماعی می رسند.
اگر بتوانید جریان اطلاعات مربوط به رقیب تان را مهار و کنترل کنید. آن موقع می توانید با درک و برداشت آنها از فضای رقابت آشنا شوید.
روش کار چندان هم سخت نیست.
تصاویر دوربین مخفی شبکه 4 انگلیس ( گفتگو با دو تن از مدیران شرکت کمریج آنالیتیکا ):
ما فقط اطلاعات نادرست را وارد شبکه اینترنت می کنیم و سپس رشد و گسترش آن را شاهد خواهیم بود...

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تجزیه و تحلیل اطلاعات شخصی

0 لایک
0 کامنت

با تجزیه و تحلیل میزان گسترده ای از اطلاعات شخصی، دغدغه های افراد را شناسایی می کنند. حال نوبت به اثرگذاری روی افراد از راه تبلیغ شبکه های اجتماعی می رسند.
اگر بتوانید جریان اطلاعات مربوط به رقیب تان را مهار و کنترل کنید. آن موقع می توانید با درک و برداشت آنها از فضای رقابت آشنا شوید.
روش کار چندان هم سخت نیست.
تصاویر دوربین مخفی شبکه 4 انگلیس ( گفتگو با دو تن از مدیران شرکت کمریج آنالیتیکا ):
ما فقط اطلاعات نادرست را وارد شبکه اینترنت می کنیم و سپس رشد و گسترش آن را شاهد خواهیم بود...

اخبار و سیاست