در حال بارگذاری ویدیو ...

کنکاش در صدها هزار گفتگوی ایرانی در شبکه های اجتماعی

مرکز آفرینش های هنری فاطر
کانال تایید شده مرکز آفرینش های هنری فاطر

نتانیاهو :
ما در کنار شما هستیم، برادران و خواهران.
ترامپ :
آمریکا در کنار مردم ایران ایستاده است.
نتانیاهو :
جهان در کنار شما ایستاده است.
در طرح پژوهشی (shlishi) از فناوری رسانه های اجتماعی در سطح کاربرد نظامی برای کنکاش در صدها هزار گفتگوی ایرانی در شبکه های اجتماعی استفاده شده است تا روشن شود آیا تحریم های اقتصادی به گسترش خشم و نارضایتی شدید علیه حکومت ایران از سراسر جامعه ایران از قشر میانی و مرفه گرفته تا طبقه پایین کارگری انجامیده است یا خیر؟
ترامپ :
شما نگاه کنید ببینید چه اتفاقی برای ایران افتاده است. در همه خیابان ها، شهرها، در همه کشور شاهد شورش هستیم.
البته رئیس جمهوری آمریکا بیشتر از آرزوهایش می گوید تا واقعیت ایران. آرزویی که رئیس سابق سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل، تحقق آن را در سایه ی عملیات سایبری می داند. "هرسی هالی وی" در آخرین روزهای مسئولیت خود در یک مجله نظامی نوشت: در عصری که بیشتر مردم اخبار خود را از اینترنت دریافت می کنند عملیات های سایبری که ذهن مردم را هدف قرار می دهند می تواند دولت ها را سرنگون کند. برای این کار یادگیری زبان و فرهنگ هدف مورد نظر کاملا ضروریست.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کنکاش در صدها هزار گفتگوی ایرانی در شبکه های اجتماعی

۰ لایک
۰ نظر

نتانیاهو :
ما در کنار شما هستیم، برادران و خواهران.
ترامپ :
آمریکا در کنار مردم ایران ایستاده است.
نتانیاهو :
جهان در کنار شما ایستاده است.
در طرح پژوهشی (shlishi) از فناوری رسانه های اجتماعی در سطح کاربرد نظامی برای کنکاش در صدها هزار گفتگوی ایرانی در شبکه های اجتماعی استفاده شده است تا روشن شود آیا تحریم های اقتصادی به گسترش خشم و نارضایتی شدید علیه حکومت ایران از سراسر جامعه ایران از قشر میانی و مرفه گرفته تا طبقه پایین کارگری انجامیده است یا خیر؟
ترامپ :
شما نگاه کنید ببینید چه اتفاقی برای ایران افتاده است. در همه خیابان ها، شهرها، در همه کشور شاهد شورش هستیم.
البته رئیس جمهوری آمریکا بیشتر از آرزوهایش می گوید تا واقعیت ایران. آرزویی که رئیس سابق سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل، تحقق آن را در سایه ی عملیات سایبری می داند. "هرسی هالی وی" در آخرین روزهای مسئولیت خود در یک مجله نظامی نوشت: در عصری که بیشتر مردم اخبار خود را از اینترنت دریافت می کنند عملیات های سایبری که ذهن مردم را هدف قرار می دهند می تواند دولت ها را سرنگون کند. برای این کار یادگیری زبان و فرهنگ هدف مورد نظر کاملا ضروریست.

علم و فن آوری