در حال بارگذاری ویدیو ...

ترانه خواندن دسته جمعی مدعی قوی ترین سیستم های موشکی

مرکز آفرینش های هنری فاطر
کانال تایید شده مرکز آفرینش های هنری فاطر

چطور رژیمی که مدعی است قوی ترین سیستم های موشکی را دارد از تبلیغ گند آهنین و موشک های نقطه زن به ترانه خواندن های دسته جمعی می رسد!

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ترانه خواندن دسته جمعی مدعی قوی ترین سیستم های موشکی

۰ لایک
۰ نظر

چطور رژیمی که مدعی است قوی ترین سیستم های موشکی را دارد از تبلیغ گند آهنین و موشک های نقطه زن به ترانه خواندن های دسته جمعی می رسد!