در حال بارگذاری ویدیو ...

کسری زاهدی - زبانم لال - ویدیو

۱۴۱ بازدید
ℓ£σ 313
ℓ£σ 313

Kasra Zahedi - Zabanam Lal ( کسری زاهدی - زبانم لال )
منبع : https://www.youtube.com/watch?v=qOdpHWUF1jQ

►Follow Persian Music Group Online :
Youtube : https://bit.ly/PersianMusic-YouTube
Facebook : https://bit.ly/PersianMedia-FaceBook
Instagram : https://bit.ly/PersianMedia-Instagram

►Listen To More Music By Kasra Zahedi :
Youtube : https://bit.ly/KasraZahedi-YouTubeMusic
Spotify : https://bit.ly/KasraZahedi-SpotifyMusic
Itunes : https://bit.ly/KasraZahedi-iTunesMusic

متن آهنگ :

میگویند میروی با آخرین باران زبانم لال میگویند
از دلم دل میکنی آسان زبانم لال
من گاهی با خودم در خلوتم آهسته میگویم
مبادا راست باشد حرف این و آن زبانم لال
میترسم از این راه از درد بی درمان تو
میروی یک روز با آخرین باران
در خواب خود دیدم این لحظه را صد بار
رفتی و باران زد در آخرین دیدار
اگر رفتی و ماندم در دل طوفانِ خلاصم کن
بدور از گریه ها و چشم این و آن خلاصم کن
بس است و زندگی جایی برای من جایی نخواهد
داشت مرا با خاطرات آخرین باران خلاصم کن
نفسم رفته دلم تاب ندارد بی عشق
آسمان که نور مهتاب ندارد بی عشق
جان من جان تو جان چشمان تو
من بریدم بخدا در غم پنهان تو
من خرابم بی عشق در عذابم بی
عشق من اسیری شدم عاشق زندان تو
میترسم از این راه از درد بی درمان
تو میروی یک روز با آخرین باران
در خواب خود دیدم این لحظه را صد بار
رفتی و باران زد در آخرین دیدار
اگر رفتی و ماندم در دل طوفانِ خلاصم کن
بدور از گریه ها و چشم این و آن خلاصم کن
بس است و زندگی جایی برای من جایی نخواهد
داشت مرا با خاطرات آخرین باران خلاصم کن

نظرات
نماد کانال
تا کنون نظری ثبت نشده است.
پاسخ به
نماد کانال