Skip to main content
بلک میرور
۲۴۷ بازدید

صدای انفجار حین مصاحبه با سخنگوی آتش نشانی

شبکه ویدئوهفت
کانال تایید شده شبکه ویدئوهفت
منتشر شده در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

▪️دقایقی پس از ساعت ۱۹ امروز به طور پی در پی صدای انفجار در حوالی میدان ولیعصر و ساختما در حال سوختن توانیر شنیده شد.