Skip to main content
تک بلیط
۹۱۴ بازدید

حرکت بدنسازی پشت پا و لانگ با تکنیک کاتسو

تمرینو
کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۶

آموزش حرکت بدنسازی پشت پا و لانگ با تکنیک کاتسو
شیوه اجرای تمرینات با محدودیت جریان خون
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید
به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم