در حال بارگذاری ویدیو ...

شاید نیمه گمشدم مُرده - Maybe my soulmate died

Aesthetics
Aesthetics

Maybe my soulmate died, I don’t know, maybe I don’t have a soul
شاید نیمه گمشدم مرده، نمیدونم، شاید اصن روحی ندارم

What if I saw you on the train last night and I just walked on by?
چی میشد اگه دیشب تو قطار میدیدمت و میومدم کنارت؟

What if I never let you in? And now you’re with somebody who did
چی میشد اگه هیچ وقت رات نمیدادم؟ و حالا تو با کسی میبودی که رات داده

All of this miscommunication, indecisiveness, be patient
همه این سوء ارتباط، بلاتکلیفی، صبور باش

پ.ن چرا هدرگرافی کانالم نیست؟
بعصی از ویدئو ها هم کات شده؟

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

شاید نیمه گمشدم مُرده - Maybe my soulmate died

۵ لایک
۰ نظر

Maybe my soulmate died, I don’t know, maybe I don’t have a soul
شاید نیمه گمشدم مرده، نمیدونم، شاید اصن روحی ندارم

What if I saw you on the train last night and I just walked on by?
چی میشد اگه دیشب تو قطار میدیدمت و میومدم کنارت؟

What if I never let you in? And now you’re with somebody who did
چی میشد اگه هیچ وقت رات نمیدادم؟ و حالا تو با کسی میبودی که رات داده

All of this miscommunication, indecisiveness, be patient
همه این سوء ارتباط، بلاتکلیفی، صبور باش

پ.ن چرا هدرگرافی کانالم نیست؟
بعصی از ویدئو ها هم کات شده؟