در حال بارگذاری ویدیو ...

کفال لب‌شیپوری (Hornlip mullet)

۰ نظر گزارش تخلف
بانک اطلاعاتی ماهیان ایران

کفال لب‌شیپوری (Plicomugil labiosus)، از کفال‌ماهیان آب‌های گرمسیری و فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های جنوبی ایران است (عوفی، 1394).
حداکثر طول این ماهی به 40 سانتیمتر می‌رسد. بیشتر در آب‌های ساحلی یا پهنه‌های مرجانی مشاهده می‌شود و در محل ورود آب شیرین به دریا و نزدیک به سطح مشاهده می‌گردد. به لحاظ تعداد و شرایط محیطی، ارزش صید تجاری و صنعتی ندارد. گاهی به عنوان طعمه استفاده می‌شود.
■ اطلاعات بیشتر در سایت:
http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Plicomugil-labiosus.html

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کفال لب‌شیپوری (Hornlip mullet)

۰ لایک
۰ نظر

کفال لب‌شیپوری (Plicomugil labiosus)، از کفال‌ماهیان آب‌های گرمسیری و فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های جنوبی ایران است (عوفی، 1394).
حداکثر طول این ماهی به 40 سانتیمتر می‌رسد. بیشتر در آب‌های ساحلی یا پهنه‌های مرجانی مشاهده می‌شود و در محل ورود آب شیرین به دریا و نزدیک به سطح مشاهده می‌گردد. به لحاظ تعداد و شرایط محیطی، ارزش صید تجاری و صنعتی ندارد. گاهی به عنوان طعمه استفاده می‌شود.
■ اطلاعات بیشتر در سایت:
http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Plicomugil-labiosus.html

حیوانات و طبیعت