در حال بارگذاری ویدیو ...

پره میکسر آزمایشگاهی رویان ایران

royaniran
royaniran

پره ها می توانند جریان های عمودی یا محوری ( به صورت موازی با میله متصل به پره) یا شعاعی (به شکل عمود بر پره ها) ایجاد کنند. برای حصول بهترین نتیجه و راندمان انتخاب درست پره و نوع عملکرد آن، با توجه به نیاز کاربر و آزمایش مورد نظر، بسیار ضروری و حیاتی است. پس حتما باید محاسبات و کاربرد مد نظر گرفته شود و پس از مشورت با کارشناسان نوع دستگاه تعیین شود تا آسیبی به سرمایه و مواد اولیه آزمایشگاه ها وارد نشود.https://royaniran.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

پره میکسر آزمایشگاهی رویان ایران

۰ لایک
۰ نظر

پره ها می توانند جریان های عمودی یا محوری ( به صورت موازی با میله متصل به پره) یا شعاعی (به شکل عمود بر پره ها) ایجاد کنند. برای حصول بهترین نتیجه و راندمان انتخاب درست پره و نوع عملکرد آن، با توجه به نیاز کاربر و آزمایش مورد نظر، بسیار ضروری و حیاتی است. پس حتما باید محاسبات و کاربرد مد نظر گرفته شود و پس از مشورت با کارشناسان نوع دستگاه تعیین شود تا آسیبی به سرمایه و مواد اولیه آزمایشگاه ها وارد نشود.https://royaniran.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/

علم و فن آوری