در حال بارگذاری ویدیو ...

کیسه هوا برای گلوله؛ ابتکار شرکت آمریکایی برای شلیک غیر مرگبار

گانز مانیتور
کانال تایید شده گانز مانیتور

نیروهای نظامی و انتظامی در کنار سلاح های مرگبار خود به طور معمول دارای سلاح ها و تجهیزات غیرکشنده نیز هستند. سلاح های غیرکشنده در مواردی استفاده می شوند که نیروهای نظامی و انتظامی نیازمند زمینگیر کردن هدف خود بدون آسیب رساندن جدی یا مرگ وی هستند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کیسه هوا برای گلوله؛ ابتکار شرکت آمریکایی برای شلیک غیر مرگبار

۰ لایک
۰ نظر

نیروهای نظامی و انتظامی در کنار سلاح های مرگبار خود به طور معمول دارای سلاح ها و تجهیزات غیرکشنده نیز هستند. سلاح های غیرکشنده در مواردی استفاده می شوند که نیروهای نظامی و انتظامی نیازمند زمینگیر کردن هدف خود بدون آسیب رساندن جدی یا مرگ وی هستند.

علم و فن آوری