Skip to main content
۶۶ بازدید

مردم برای آبگرفتگی احتمالی دوباره گمیشان آماده باشند

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

مردم برای آبگرفتگی احتمالی دوباره گمیشان آماده باشند