در حال بارگذاری ویدیو ...

(ترجمه) Bad Religion- Punk Rock Song with Lyrics

۱۰۶ بازدید
۲۲ نظر گزارش تخلف
Black Old Sun
Black Old Sun

ترجمه: آیا به صحرا رفته اید؟
با مردگان قدم زده اید؟
یکصد هزار کودک به خاطر نان خود کشته می شوند
و آمار و ارقام دروغ نیست که از بیماری انسان صحبت می کنند
اما آنچه را که می خواهیم انجام می دهیم و فکر می کنیم چه می خواهیم
آیا شما تجربه کرده اید؟
آیا شاهد طاعون بوده اید؟
گاهی افراد نوزاد می سازند ، فقط برای اینکه فرار کنند
در این سرزمین رقابت ، شفقت از بین می رود
با این حال ، ما نیازمندان را نادیده می گیریم و به تلاش خود ادامه می دهیم
ما ادامه می دهیم
این فقط یک آهنگ پانک راک است
نوشته شده برای افرادی که می توانند ببینند چیزی اشتباه اشتباه است.
ما مانند مورچه ها در کلونی سهم خود را انجام می دهیم
اما بسیاری از حشرات لعنتی دیگر در آنجا وجود دارد
و این فقط یک آهنگ پانک راک است
آیا شما با تنگنا(گرفتاری شدید که مانند باتلاقیست) مواجه شدید؟
آیا در گه شنا کرده اید؟
کنوانسیون حزب و سیاستمدار واقعی
چهره هایشان همیشه متفاوت است ، بلاغت (سخنرانی و تفکراتشان)همان
اما همه آن را می فهمیم(می پذیریم) و باز نمی بینیم چیزی تغییر کند
چیزی تغییر نکرده است...
این فقط یک آهنگ پانک راک است
نوشته شده برای افرادی که می توانند چیز اشتباه را ببینند
ما مانند کارگران یک کارخانه سهم خود را انجام می دهیم
اما بسیاری از روبات های دیگر وجود دارد
این فقط یک آهنگ پانک راک است

10 میلیون دلار برای یک کمپین باخت (شکست خورده)
20 میلیون گرسنگی و پیچ خوردن و زجر کشیدن در درد
افرادی که بزرگ و قدرتمند اند و تمایلی به دادن ندارند
و کوچک هستند در چشم انداز و سطح گیرایی و تفکر
یکی از پنج کودک زیر خط فقر هستند
یک جمعیت دارد از زمان خارج می شود(از بین میرود)
'از زمان خارج می شود
این فقط یک آهنگ پانک راک است
نوشته شده برای افرادی که می توانند چیزی را اشتباه ببینند
مانند مورچه ها در یک کلونی ، سهم خود را انجام می دهیم
اما بسیاری از حشرات لعنتی دیگر در آنجا وجود دارد
این فقط یک آهنگ پانک راک است

این ارقام دروغ نیستند ، آنها از بیماری انسان صحبت می کنند

نظرات (۲۲)