در حال بارگذاری ویدیو ...

وصله آرماتور ها | قسمت سوم | کوپلینگ

آکادمی  عمران
آکادمی عمران

کوپلینگ با بکارگیری وسایل مکانیکی خاص نظیر انواع کوپلرها نظیر کوپلر استاندارد، کوپلر تبدیل، کوپلر جوشی، کوپلر انتهایی، کوپلر پیچی و کوپلر موقعیت جهت وصله آرماتورها استفاده می شوند.
ادامه در سایت آکادمی عمران | مرکز آموزش های کاربردی مهندسی عمران به نشانی: http://academyofcivil.com/کوپلینگ-فورجینگ/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال