در حال بارگذاری ویدیو ...

وصله آرماتورها | قسمت اول | اورلب و اتصال اتکایی

آکادمی  عمران
آکادمی عمران

در قسمت هایی که طول میلگرد تمام شده و یا نیاز به افزایش طول میلگرد است، می توان به 4 روش اورلب، کوپلینگ به کمک کوپلرها ، فورجینگ و اتصال اتکایی آرماتورها را به هم وصله کرد. ادامه در سایت آکادمی عمران | مرکز آموزش های کاربردی مهندسی عمران به نشانی:
http://academyofcivil.com/%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d9%86%da%af-%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%ac%db%8c%d9%86%da%af/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال