Skip to main content
نماوا
۱۹۵ بازدید

  • ✘closed✘
  • .
  • بسته شد
  • ڔۏڿڪ...*آنلاینم*
  • Mina

دموکراسی، ادعایی که خودشان هم به آن اعتقادی ندارند.

آیا میدانید بسیاری از عناوین دهان پرکن، مثل «دموکراسی» را غربیها در دنیا جا انداخته اند، در حالیه خودشان ابداً به آن اعتقادی ندارند و فقط نمایش آن را اجرا میکنند؟