Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۱۵۹ بازدید

  • ✘closed✘
  • .
  • بسته شد
  • ڔۏڿڪ...*آنلاینم*
  • Mina

دموکراسی، ادعایی که خودشان هم به آن اعتقادی ندارند.

آیا میدانید بسیاری از عناوین دهان پرکن، مثل «دموکراسی» را غربیها در دنیا جا انداخته اند، در حالیه خودشان ابداً به آن اعتقادی ندارند و فقط نمایش آن را اجرا میکنند؟